Belastingaangiften

Inkomstenbelasting

Ondernemers
Voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. eenmanszaken, vennootschappen onder firma) dient jaarlijks een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend. In deze aangifte dienen de balans en resultaten van het boekjaar te worden opgenomen, de zogenaamde winstaangifte. Daarnaast worden eventuele overige inkomsten en aftrekposten waaronder de aftrek eigen woning opgenomen. Een dergelijke aangifte is voor de meeste ondernemers niet eenvoudig te doen. Uiteraard kunnen wij dergelijke aangiften voor u verzorgen.

Particulieren
Voor particulieren kunnen wij ook de aangifte verzorgen. Ook voor het aanvragen en wijzigen van toeslagen kunt u bij ons terecht.

Toeslagen

Binnen het Nederlandse belastingstelsel kennen we naast de belastingen ook toeslagen. Toeslagen zijn tegemoetkomingen in specifieke kosten. Het aanvragen en wijzigen van toeslagen kunnen wij voor u verzorgen. Onderstaand geven we u een overzicht van de toeslagen die er zijn in Nederland.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de zorgverzekering voor de lagere inkomens in Nederland. Als uw inkomen wijzigt heeft dit gevolgen voor de ontvangst van de zorgtoeslag. Jaarlijks wordt aan de hand van uw definitieve inkomen de definitieve zorgtoeslag vastgesteld.

Huurtoeslag
De huurtoeslag is in het verleden geïntroduceeerd als vervanger van de vroegere huursubsidie. De huur toeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning. Afhankelijk van het inkomen en de hoogte van uw maandelijkse huur van de woning komt u in aanmerking voor huurtoeslag.

Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
Het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag zijn twee afzonderlijke toeslagen. Gezinnen met kinderen kunnen in beginsel in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, daarnaast speelt de leeftijd van uw kinderen een rol. De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. De kinderopvang dient wel vanuit een erkende instelling aangeboden te worden.

Vennootschapsbelasting

Ondernemingen, zoals besloten vennootschappen (B.V.'s), zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Jaarlijks zult u, mits u uw onderneming drijft in de vorm van een besloten vennootschap of ander rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid uw aangifte vennootschapsbelasting moeten indienen bij de belastingdienst.

Feitelijk komt het erop neer dat u het resultaat van uw onderneming in de aangifte moet opnemen, uiteraard rekening houdend met de fiscale uitzonderingen en bijzonderheden. Hierover bent u dan vennootschapsbelasting verschuldigd.

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt geheven over de omzet die u maakt binnen uw onderneming. De meeste ondernemers zijn omzetbelastingplichtig en dienen periodiek (maandelijks of per kwartaal) de omzetbelasting aan te geven in de aangifte omzetbelasting. De betaalde omzetbelasting op inkopen voor de onderneming mag op de af te dragen omzetbelasting in mindering worden gebracht. Dit proces vindt in de gehele keten van ondernemingen plaats. Uiteindelijk zal veelal de consument de laatste schakel in de keten zijn en zullen zij bij aanschaf van producten of diensten de omzetbelasting betalen die in de gehele keten is toegevoegd als gevolg van de winstmarges in de keten.

U zult begrijpen dat aan het doen van de aangifte omzetbelasting specifieke regels zijn gebonden. Ook zal u, als ondernemer, een goede administratie moeten bijhouden. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Loonheffing

Naast het periodiek verwerken van uw salarisadministratie, als werknemers in dienst heeft, dient u de ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen af te dragen aan de belastingdienst. Deze afdracht wordt ook wel loonheffing genoemd.

De aangifte loonheffing wordt berekend aan de hand van het uitgekeerde salaris aan uw werknemers. Na het opstellen van de salarisberekeningen blijkt uit de salarisadministratie de hoogte van de aangifte loonheffing, welke vervolgens bij de belastingdienst wordt ingediend.

De verzorging van uw aangifte loonheffing wordt geheel op digitale wijze ingediend, conform de vereisten van de belastingdienst.

Overige belastingaangiften

Dividendbelasting
Rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap, kunnen met de aangifte dividendbelasting te maken krijgen. Dividendbelasting dient te worden afgedragen op het moment dat de vennootschap dividend uitkeerd aan zijn aandeelhouders. Ook bij het genieten van dividend op effecten, o.a. beursgenoteerde aandelen, wordt dividendbelasting uitgekeerd. De aangifte dividendbelasting voor aandeelhouders van rechtspersonen kunnen wij verzorgen.

Erf- en schenkbelasting
Bij overlijden hebben nabestaanden veelal recht op een erfenis. De nabestaanden zijn over de erfenis erfbelasting verschuldigd. Ook schenkingen gaan gepaard met belastingen. Uiteraard gelden voor de erf- en schenkbelasting regels en vrijstellingen. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Neem contact op

Contact

Ons kantoor bevindt zich hier. Kom een keer langs voor een goed gesprek en heerlijke koffie!

Locatie:

Westringdijk 32, 2913 LK Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon:

+31 (0)180 314 990